Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa hyödynnetään musiikkia erilaisten fyysisten, psyykkisten ja vuorovaikutuksellisten hankaluuksien käsittelyssä. Sitä käytetään muun muassa motoristen valmiuksien, sosiaalisten taitojen ja itseilmaisun kehittämiseen, erilaisten neurologisten ja psyykkisten häiriöiden kuntouttamiseen sekä aistitoimintojen jäsentämiseen ja minäkuvan rakentamiseen. Musiikkiterapia on aina tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista toimintaa, joka soveltuu monimuotoisesti eri ikä- ja kohderyhmille. Terapiaa toteuttaa ammattitaitoinen, laaja-alaisen SUMUKE-hyväksytyn musiikkiterapiatutkinnon suorittanut musiikkiterapeutti.

Musiikkiterapiassa pyritään ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Se mahdollistaa kaikkien muutokseen apua tarvitsevien sekä musiikista kiinnostuneiden osallistumisen terapiatoimintaan. Musiikkiterapiaan hakeutuminen ei edellytä minkäänlaista aiempaa musiikillista osaamista. Musiikkiterapiaa voidaan toteuttaa 1–3 kertaa viikossa. Terapiatoiminnassa prosessin tavoitteet ja terapiassa käytettävät menetelmät (esim. soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, improvisaatio, oman musiikin tekeminen) valitaan yksilöllisesti asiakkaan tilanteen ja lähtötason mukaisesti.

Kela korvaa musiikkiterapiaa 16-25 -vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiana ja vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Muita musiikkiterapiaa korvaavia tahoja ovat muun muassa vakuutusyhtiöt, sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset, perheneuvolat ja sosiaalitoimi.

Wakka Musiikki Oy:llä on sopimus:
 Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana
 Kelan kuntoutuspsykoterapia pätevyys (16 – 25vuotiaille)
 Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiasta
 VSSHP:n palveluntuottajana

Kela www.kela.fi/kuntoutus

Musiikkiterapeutti

Musiikkiterapia alkaa aina mielestäni ihmisen ennakkoluulottomana kohtaamisena ja jatkuu yksilöllisenä prosessina, jonka tavoitteena on positiivinen muutos. Hyödynnän musiikkia asiakaskohtaisesti helposti lähestyttävänä apuvälineenä terapiaprosessissa, mutta myös kokonaisvaltaisena terapiamuotona, joka ei tarvitse sanoja. Pyrkimyksenäni on lisätä yksilön toiminnanmahdollisuuksia sekä pyrkiä parantamaan ihmisen elämänlaatua, kunnioittaen asiakkaan yksilöllisyyttä ja tarpeita.

Olen koulutukseltani muusikko, mutta tehnyt musiikinopettajan työtä peruskoulussa ja lukiossa n. 15 vuotta. Olen kouluttautunut musiikkiterapeutiksi ja sosionomiksi PirAMK:ssa ja Jyväskylän yliopistossa jatkanut vielä maisteriopintojen parissa (musiikkiterapia). Lopputyöni aihe oli Perseveraation (juuttumisen) ilmeneminen aivoverenkiertohäiriöisen kuntoutujan musiikkiterapiaprosessissa. AVH – kuntoutus on edelleenkin ammatillisesti suuri kiinnostukseni kohde. Pääasiallisesti teen tällä hetkellä työtä psykiatrisesti ja neurologisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa. Olen toiminut päätoimisena musiikkiterapeuttina vuodesta 2007 ja teen terapiatyötä nykyisin oman yhtiöni Wakka Musiikki Oy:n nimissä. Käyn säännöllisesti työnohjauksessa ja alan täydennyskoulutuksissa, sekä pyrin aktiivisesti kehittämään oman työni laatua. Olen Suomen musiikkiterapiayhdistyksen jäsen.

Tilat

Wakka Musiikin toimitila on lähellä Turun keskustaa ja sinne on helppo saapua sekä julkisilla kulkuneuvoilla että omalla autolla; ilmaiset pysäköintipaikat löytyvät heti toimitilan ulko-oven edestä. Toimitila on valoisa, viihtyisä ja asianmukaisesti äänieristetty 71 neliön tila, jossa on oma odotushuone ja josta terapiatilaa on n. 45 neliötä. Tilan akustiikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota niin, että se soveltuu hyvin sekä aktiiviseen musisointiin, että musiikin kuunteluun ym. häiriöttömään työskentelyyn. Musiikkiterapiatilassa on runsaasti soittimia ja muuta välineistöä. Uusia terapiavälineitä ja materiaaleja hankitaan sekä kehitetään aina tarvittaessa asiakkaiden ja eri menetelmien erityistarpeita huomioiden.